Redactarea unui Curriculum Vitae

pict_CV

Redactarea unui curriculum vitae reprezintă un pas important atunci când sunteţi în căutarea unei slujbe sau a unui curs de instruire/formare. CV–ul este, adesea, primul contact cu un viitor angajator, de aceea el trebuie să atragă imediat atenţia cititorului. Important! De obicei angajatorii nu alocă mai mult de un minut fiecărui CV, atunci când fac selecţia iniţială a aplicaţiilor/candidaturilor primite. Dacă rataţi impactul corect, veţi pierde ocazia de a fi angajat.

Recomandări generale

Înainte de a începe să scrieţi CV-ul, amintiţi-vă câteva principii importante:

 • Informaţiile din CV-ul dumneavostră trebuie să fie prezentate în mod clar şi logic.
 • Un CV trebuie să fie concis: în cele mai multe cazuri, două pagini sunt suficiente pentru a arăta cine sunteţi. Un CV de trei pagini poate fi considerat prea lung în unele ţări, chiar dacă experienţa dumneavoastră profesională este remarcabilă.
 • Dacă experienţa dumneavoastră profesională este încă limitată (pentru că tocmai aţi absolvit şcoala sau facultatea), inversaţi ordinea rubricilor şi începeţi cu descrierea studiilor şi a pregătirii; scoateţi în evidenţă stagiile de practică profesională efectuate în timpul studiilor (a se vedea exemplele online);
 • Concentraţi-vă pe informaţia esenţială, care aduce valoare sporită aplicaţiei dumneavoastră; experienţa de muncă sau cursurile de pregătire vechi sau nerelevante pot fi omise.
 • Adaptaţi CV-ul în funcţie de postul pentru care candidaţi. Verificaţi-vă sistematic CV-ul ori de câte ori doriţi să-l trimiteţi unui angajator, pentru a corespunde profilului cerut; puneţi-vă în evidenţă calităţile în concordanţă cu cerinţele specifice angajatorului. Căutaţi informaţii despre compania la care urmează să candidaţi pentru a vă putea adapta CV-ul la profilul căutat.

Compune-ti un CV EUROPASS folosind editorul     europass--editor

Experienţa profesională

În această rubrică, descrieţi separat fiecare slujbă relevantă pe care aţi avut-o, începând cu cea mai recentă.

 • dacă vă angajaţi pentru prima oară, nu uitaţi să menţionaţi stagiile de pregătire practică şi profesională din timpul studiilor, care dovedesc contactul iniţial cu universul muncii;
 • dacă experienţa profesională este încă limitată descrieţi mai întâi forma de învăţământ absolvită şi programele de formare profesională;
 • evidenţiaţi locurile de muncă din timpul cursurilor de pregătire practică.
 • axaţi-vă pe experienţa de muncă care aduce spor de valoare candidaturii dumneavoastră. Nu omiteţi experienţa care poate fi valoroasă, chiar dacă nu este legată direct de profilul postului pentru care candidaţi.

Educaţie şi formare profesională

În această rubrică, introduceţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională absolvite cu diplomă sau certificat, începând cu cel mai recent.

 • dacă experienţa profesională este încă limitată, descrieţi mai întâi forma de invăţământ şi programele de instruire/formare profesională
 • nu menţionaţi studiile şcolii primare dacă deţineţi o diplomă de licenţă; axaţi-vă pe calificările importante pentru aplicaţia dumneavoastră;
 • reproduceţi tabelul ori de câte ori este nevoie.

Aptitudini şi competenţe personale

Această pagină oferă o imagine completă a aptitudinilor şi competenţelor dumneavoastră, dobândite pe parcursul vieţii şi formării profesionale şi care nu sunt în mod necesar dovedite prin certificate şi diplome oficiale. Rubricile următoare (limbi străine, aptitudini şi competenţe sociale, organizatorice, tehnice, de utilizare a calculatorului, artistice) vă permit să descrieţi aptitudinile şi competenţele dobândite atât în timpul studiilor, în timpul seminariilor sau al sesiunilor de formare continuă, cât şi pe cele dobândite într-o manieră informală şi non formală, adică în timpul activităţilor dumneavoastră ocupaţionale şi de petrecere a timpului liber. Eliminaţi orice rubrică în care nu aveţi nimic relevant de trecut.

Instrucţiuni de folosire a grilei de autoevaluare

Grila de autoevaluare cu şase niveluri a fost realizată de Consiliul Europei pentru « Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine ».Grila este alcătuită din trei niveluri mai mari după cum urmează:
-Utilizator elementar (niveluri A1 şi A2);
-Utilizator independent (niveluri B1 şi B2);
-Utilizator experimentat (niveluri C1 şi C2).